Politikamız;

şirketin yönetim kademelerinin insan kaynakları konusundaki eylemlerine yön verebilecek, üst yönetimce belirlenen amaçlar ve ilkeler topluluğudur. şirketin belirlenmiş hedeflere ulaşması amacıyla çalışanların hangi doğrultuda çalışmaları gerektiğini gösteren genel bir rehberdir. Şirket politikası, içinde insan kaynakları politikasını barındırır.

Bu sebepledir ki insan kaynakları fonksiyonları ile ilgili uygulamalarda izlenecek temel kurallar belirlenir ve şirketlerin stratejik durumlarına göre uygulanır.

İnsan kaynakları politikamızın içinde üst yöneticilerin ve ya diğer iş alanda çalıştırılacak olan kişilerin işe alım, eğitim, terfi, toplu sözleşmelerin yürütülmesi ve iş yönetmeliklerin uygulanması gibi konular da yer almaktadır..